Skip to main content

3291 — Construcció de màquines per a les indústries del paper, cartó i arts gràfiques

    Construcció de màquines per produir pasta paperera, paper i cartó ( trossejadores, desfibradores, trituradores, espessidores, molins per a pasta, màquines de tipus Foudrinier i de tipus cilíndric per a fabricar cartó i pre-bobinadores, màquines d'emblanquinament, impregnació, setinatge , ratllament i arrissament del paper); màquines per a l'elaboració d'articles de paper (màquines per elaborar bosses, sobres, paper i cartó ondulat, caixes i altres envasos de cartó, per emmotllar articles de paper, per a tallar i perforar el paper, etc.) i màquinària i equips d'impremta i enquadernació (linotípia, esterotípia, minerves, premses rotatives, màquines litogràfiques offset, plegadores, engomadores, engrapadores, premsadores de llibres, cosidores, etc.); també fabricació d'equips, peces i accessoris per a aquesta maquinària i la seva reparació.

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.