Skip to main content

3470 — Instal·lacions elèctriques (llevat de les de la construcció)

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

    Correspondence with CCAE-93 (ca)
    Code Description Partitions
    31620 Fabricació d'altres tipus d'equips i materials elèctrics 3