Skip to main content

352 — Fabricació d'aparells i equips electromèdics i d'ús professional i científic

    Construcció d'equip elèctric i electrònic per al diagnòstic, aparells i equips per a tractament de malalties, per reemplaçar funcions vitals, etc., aparells i instruments electrònics d'ús professional i científic; també fabricació de peces i accessoris per a aquests aparells i la seva reparació .

    No s'hi inclou la construcció d'aparells i equips de radioastronomia (351.2 ).

    Heading of aggregated item 41 sectors industrials to which it belongs

    19 Material electrònic