Skip to main content

36 — Construcció de vehicles automòbils i les seves peces de recanvi

  Short tag proposal

  Vehicles automòbils i peces de recanvi

  Correspondence with CCAE-93 (ca)
  Code Description Partitions
  34 Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 2
  Correspondence with NACE-70 (ca)
  Code Description
  35 Construcció d'automòbils i peces de recanvi
  Correspondence with CNAE-52 (ca)
  Code Description Partitions
  38 Construcció de material de transport 6

  Heading of aggregated item 24 classes to which it belongs

  08 Materials de transport

  Heading of aggregated item 16 sectors industrials to which it belongs

  10 Material de transport