Skip to main content

3630 — Fabricació d'equips, accessoris i peces de recanvi per a vehicles automòbils

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

    Correspondence with CNAE-52 (ca)
    Code Description Partitions
    383 Construcció de vehicles automòbils 8