Skip to main content

389 — Contrucció d'altres materials de transport NCAA

  Construcció de material de transport no classificat en els grups anteriors de l'agrupació "Construcció d'altres materials de transport" (38), com són la construcció de cotxets i cadires de nens, cotxes i cadires d'invàlids sense sistemes mecànics de propulsió, vehicles i trineus de tracció animal (carros i carretes, cotxes de plaça, tartanes, diligències, etc.), carretons i altres vehicles de mà, etc.; també fabricació de peces i accessoris per a aquest material.

  No s'hi inclou la fabricació de llantes de cautxú (481.1).

  Correspondence with NACE-70 (ca)
  Code Description
  365 Construcció de material de transport NCAA
  Correspondence with CIIU-REV.2 (ca)
  Code Description
  384 Construcció de material de transport

  Heading of aggregated item 41 sectors industrials to which it belongs

  21 Material naval, ferroviari i altres