Skip to main content

39 — Fabricació d'instruments de precisió, òptica i similars

  Short tag proposal

  Instruments de precisió, òptica i similars

  Heading of aggregated item 24 classes to which it belongs

  07 Metal·lúrgia, material elèctric i de precisió

  Heading of aggregated item 16 sectors industrials to which it belongs

  08 Maquinària d'oficina i instruments