Skip to main content

393 — Fabricació d'instruments òptics i d'equips fotogràfics i cinematogràfics

    Fabricació de lents, prismes, miralls, lents de contacte, ulleres i muntures (llevat plàstic), prismàtics, ulleres de llarga vista, instruments òptics de precisió, instruments oftalmològics, telescopis i altres aparells d'astronomia (llevat els radioastronòmics), microscopis; màquines fotogràfiques, aparells de flash, fotocopiadores, filmadores i altre material fotogràfic (pantalles de projecció, filtres cromàtics, trípodes); projectors i càmares cinematogràfiques i altre material cinematogràfic; també la de les seves peces i accessoris.

    No s'hi inclou la fabricació d'aparells i instruments radioastronòmics (351 .2), ni la de muntures i altre material òptic, fotogràfic i cinematogràfic a base de matèries plàstiques (482.2).

    Heading of aggregated item 41 sectors industrials to which it belongs

    16 Maquinària d'oficina i instruments