Skip to main content

4123 — Refinació, hidrogenació i altres tractaments similars de cossos grassos vegetals i animals

  Purificació, refinació, hidrogenació i altres tractaments similars dels olis i greixos vegetals i animals, vagin o no destinats al consum humà.

  No s'hi inclou l'obtenció de llard ni altres greixos procedents d'espècies ramaderes (413.3), ni el tractament químic d'olis i greixos per procediments com l'oxidació, hidròlisi, autoclau, etc., diferents de la hidrogenació (253.5).

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Correspondence with CCAE-93 (ca)
  Code Description
  15420 Fabricació d'olis i greixos refinats