Skip to main content

417 — Fabricació de productes de molineria

  Fabricació de farines i altres productes de molineria de cereals (sèmola, farina de blat, de sègol, de balt de moro, de civada, de melca, d'ordi, de mill, etc.; mòlta de pinsos; fabricació de purés i farines industrials; esclofollat, neteja i setinatge de l'arròs (molins arrocers), esclofollat, neteja, pela, etc., de lleguminoses, arrels i altres productes secs ( inclosos els molinets per esclofollar cafè); secada mecànica de grans, tubercles i arrels i producció de residus de la mòlta de cereals i altres vegetals.

  No s'hi inclou l'elaboració de productes dietètics i de règim (423.3).

  Descendants
  Code Description
  4170 Fabricació de productes de molineria
  Correspondence with NACE-70 (ca)
  Code Description
  416 Fabricació de productes de molineria

  Heading of aggregated item 41 sectors industrials to which it belongs

  24 Molineria, pastes i pa