Skip to main content

4322 — Filada, retorciment i teixidura de la llana i les seves mescles

  Filada, retorciment, devanatge i teixidura de la llana i de les seves mescles amb fibres artificials i altres fibres.

  No s'hi inclou la fabricació de catifes i tapissos (437.1), de feltres, tuls, randes, passamaneria (439.2), ni de cordam (439.1).

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Correspondence with CNAE-52 (ca)
  Code Description Partitions
  231 Preparació, filatura, teixidura i acabament de tèxtils 9