Skip to main content

434 — Indústries de les fibres dures i les seves mescles

  Preparació (classificació, amarament, bregada, espadament, rasclada, etc.), filada, retorciment, regularització de fils i teixidura de les fibres de lli, cànem, espart, rami, jute, abacà, sisal, pita, coco, etc., i de les seves mescles amb altres fibres.

  No s'hi inclou la fabricació de catifes, estores i tapissos (437.1), de feltres, tuls, randes, passamaneria, etc. (439.2), ni de cordam (439.1).

  Correspondence with NACE-70 (ca)
  Code Description
  434 Indústria del lli, cànem i rami
  Correspondence with CIIU-REV.2 (ca)
  Code Description
  321 Fabricació de tèxtils

  Heading of aggregated item 41 sectors industrials to which it belongs

  30 Seda, fibres artificials i dures