Skip to main content

4351 — Fabricació de gèneres de punt en peces

  Fabricació de gèneres de punt en peces, de cotó, llana, seda, fibres artificials i sintètiques i altres, per a tota classe de roba.

  No s'hi inclou la fabricació de tèxtils elàstics (439.9), cautxutats o vulcanitzats (481.9).

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Correspondence with CCAE-93 (ca)
  Code Description
  17600 Fabricació de teixits de punt
  Correspondence with NACE-70 (ca)
  Code Description
  4362 Fabricació d'altres articles de punt
  Correspondence with CNAE-52 (ca)
  Code Description Partitions
  232 Fàbriques de gèneres de punt 4