Skip to main content

452 — Fabricació de calçat d'artesania i a mida (inclòs el calçat ortopèdic)

    Fabricació de calçat d'artesania i a mida de tot tipus, per a senyora, senyor o nen.

    S'hi inclou la fabricació de calçat ortopèdic.

    Heading of aggregated item 41 sectors industrials to which it belongs

    34 Calçat, confecció i pelleteria