Skip to main content

456 — Indústries de la pelleteria

  Confecció de roba, capells, estoles i altres accessoris del vestit, catifes, mantes i altres articles a partir de pells fines corrents i de succedanis o imitació de pell (peleteria factícia); i també transformació especialitzada de restes de pells.

  Descendants
  Code Description
  4560 Indústries de la pelleteria

  Heading of aggregated item 41 sectors industrials to which it belongs

  34 Calçat, confecció i pelleteria