Skip to main content

47 — Indústries del paper i fabricació d'articles de paper. Arts gràfiques i edició

  Short tag proposal

  Paper i articles derivats. Arts gràfiques i edició

  Heading of aggregated item 24 classes to which it belongs

  12 Paper i articles derivats. Arts gràfiques i edició

  Heading of aggregated item 16 sectors industrials to which it belongs

  14 Paper i edició