Skip to main content

493 — Laboratoris fotogràfics i cinematogràfics

  Revelatge de pel·lícules fotogràfiques i cinematogràfiques de manera industrial i també el tiratge de còpies i les ampliacions.

  Descendants
  Code Description
  4930 Laboratoris fotogràfics i cinematogràfics
  Correspondence with CCAE-93 (ca)
  Code Description Partitions
  748 Activitats empresarials diverses 5
  Correspondence with NACE-70 (ca)
  Code Description
  493 Laboratoris fotogràfics i cinematogràfics
  Correspondence with CIIU-REV.2 (ca)
  Code Description
  390 Altres indústries manufactureres

  Heading of aggregated item 41 sectors industrials to which it belongs

  41 Altres manufactures