Skip to main content

646 — Comerç al detall de carburants i lubrificants

  Comerç al detall de carburants i lubrificants (assortidors de gasolina i estacions de servei).

  No s'hi inclou les unitats dedicades al mateniment i reparació de vehicles de motor, com ara tallers de rentatge, greixatge, etc.

  Correspondence with NACE-70 (ca)
  Code Description
  652 Comerç al detall de carburants i lubrificants
  Correspondence with CIIU-REV.2 (ca)
  Code Description
  620 Comerç al detall