Skip to main content

6479 — Comerç al detall d'altres productes NCAA

  Comerç al detall de productes no classificats en els subgrups anteriors del grup "Altres tipus de comerç al detall" (647), com ara productes d'herbolari; articles de fumador; condecoracions, distintius i efectes militars; instruments musicals; objectes religiosos i de culte; articles de record per a turistes; articles usats i d'ocasió (excepte llibres, antiguitats i vehicles), etc.

  No s'hi inclou les unitats dedicades a la venda de vehicles usats (645), llibres vells (647.4), antiguitats (644.1), ni les apostes mútues i loteries (969).

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Correspondence with CNAE-52 (ca)
  Code Description Partitions
  611 Comerç a l'engròs 87