Skip to main content

679 — Reparació d'altres béns de consum NCAA

  Reparació de béns de consum no classificats en els grups anteriors de l'agrupació "Reparacions" (67), com ara reparació de calçat i articles de cuir i similars; reparació de rellotges, restauració de joies i quadres; reparació i conservació de màquines d'escriure, màquines de cosir i brodar, aparells fotogràfics i òptics, instruments de música, joguines, ganivets, estisores, paraigües, plomes estilogràfiques, mobles, etc.

  No s'hi inclou els serveis de reparació que es presten en els comerços corresponents (agrupació 64), ni els tallers de sargit i repassada de roba.

  Descendants
  Code Description
  6790 Reparació d'altres béns de consum NCAA
  Correspondence with CIIU-REV.2 (ca)
  Code Description
  951 Serveis de reparacions ncaa