Skip to main content

821 — Entitats asseguradores de vida i capitalització

    Assegurances i reassegurances d'un risc relatiu a un succés lligat a la durada de la vida humana.

    Correspondence with CIIU-REV.2 (ca)
    Code Description
    820 Assegurances