Skip to main content

834 — Agents de la propietat immobiliària

  Intervenen com a intermediaris en la compra, venda o arrendament de terrenys, compra, venda, construcció i arrendament d'immobles o parts d'immobles, no assumeixen riscs propis i operen per compte d'altri. Es classifiquen aquí, entre altres, els agents de la propietat immobiliària, les agències d'arrendament de finques, els administradors de finques, etc.

  No s'hi inclou l'arrendament d'immobles propis (agrupació 86).

  Descendants
  Code Description
  8340 Agents de la propietat immobiliària
  Correspondence with CCAE-93 (ca)
  Code Description
  703 Activitats immobiliàries per compte d'altri
  Correspondence with NACE-70 (ca)
  Code Description
  834 Agents de la propietat immobiliària
  Correspondence with CIIU-REV.2 (ca)
  Code Description
  831 Béns immobles