Skip to main content

855 — Lloguer d'altres mitjans de transport (sense conductor)

    Lloguer de mitjans de transport sense conductor, diferents de vehicles automòbils, com ara lloguer de vagons i contenidors per al transport ferroviari, carretons de mà, etc.

    No s'hi inclou el lloguer de vehicles automòbils sense conductor (854), el d'altres mitjans de transport amb conductor (divisió 7), ni el de bicicletes, llanxes, canoas, etc. (856 o 968).

    Correspondence with CCAE-93 (ca)
    Code Description Partitions
    712 Lloguer d'altres mitjans de transport 2