Skip to main content

859 — Lloguer d'altres béns mobles NCAA (sense personal permanent)

    Lloguer (amb opció de compra o sense i com a servei especialitzat) de béns mobles no classificats en els grups anteriors de l'agrupació "Lloguer de béns mobles" (85), com ara maquinària i equips per a mineria i petroli, per a la indústria de transformació, màquines expenedores d'articles o subministradores de serveis, maquinària i equips hotelers, etc. sense que aquest lloguer inclogui els serveis del personal que fa funcionar aquesta maquinària i aquests equips.

    No s'hi inclou el lloguer de béns mobles amb personal permanent, ni la distribució de pel·lícules cinematogràfiques (962).

    Correspondence with CCAE-93 (ca)
    Code Description Partitions
    713 Lloguer de maquinària i equips 4