Skip to main content

954 — Organitzacions de promoció del turisme

  Unitats que es dediquen a la promoció del turisme i a la informació en matèria turística (oficines de turisme, clubs turístics, etc.).

  No s'hi inclou els allotjaments (66), les agències de viatges (755) ni el Ministeri i els seus serveis administratius (911).

  Descendants
  Code Description
  9540 Organitzacions de promoció del turisme
  Correspondence with NACE-70 (ca)
  Code Description
  967 Oficines de turisme i clubs turístics