Skip to main content

9683 — Instal·lacions i organismes esportius, esportistes i professors d'esports independents (serveis destinats a la venda)

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

    Correspondence with CNAE-52 (ca)
    Code Description Partitions
    833 Altres serveis d'esbargiment 9