Skip to main content
Descendants
Code Description
980 Serveis domèstics

Short tag proposal

Serveis domèstics

Correspondence with CCAE-93 (ca)
Code Description Partitions
74 Altres activitats empresarials 8
95 Llars que ocupen personal domèstic
Correspondence with NACE-70 (ca)
Code Description
99 Serveis domèstics
Correspondence with CNAE-52 (ca)
Code Description Partitions
84 Serveis personals 8
Correspondence with CIIU-REV.2 (ca)
Code Description
95 Serveis personals i de les llars

Heading of aggregated item 24 classes to which it belongs

24 Altres serveis prestats a la col·lectivitat