Skip to main content

99 — Representacions diplomàtiques i organismes internacionals

  Short tag proposal

  Representacions diplomàtiques i org. internacionals

  Correspondence with CCAE-93 (ca)
  Code Description
  99 Organismes extraterritorials
  Correspondence with CNAE-52 (ca)
  Code Description Partitions
  81 Serveis oficials 3

  Heading of aggregated item 24 classes to which it belongs

  24 Altres serveis prestats a la col·lectivitat