Saltar al contenido principal

212 — Extracció i preparació de minerals metàl·lics no fèrrics

  Extracció i preparació (trituració, mòlta, concentració, calcinació, etc.) de minerals metàl·lics no fèrrics com ara mercuri, plom, zinc, coure, estany, tungstè, titani, magnès, or, argent, platí, alumini, atimoni, bismut, cadmi, cobalt, crom, molibdè, niquel, tàntal, vanadi, etc.

  No s'hi inclou l'extracció i preparació de minerals radioactius, urani i tori (140).

  Correspondencia con CIIU-REV.2 (ca)
  Código Descripción
  230 Extracció de minerals metàl·lics

  Rúbrica de la agregación 41 sectors industrials a la cual pertenece

  05 Minerals i 1a. transformació del metall