Saltar al contenido principal

6169 — Comerç a l'engròs interindustrial d'altres productes, maquinària i material NCAA

  Comerç a l'engròs de productes, maquinària i material no classificats en els subgrups anteriors del grup "Altres tipus de comerç a l'engròs interindustrial" (616), com ara maquinària i equips d'ús general (motors, turbines, maquinària per a manipulació de fluids, etc.); motors i generadors elèctrics, equips i material de distribució i transmissió d'electricitat, equips de telecomunicacions; maquinària de transport i altres màquines, eines i material per a la indústria, el comerç i la navegació, articles tècnics de cautxú, plàstic, etc., material i maquinària d'elevació i manipulació i subministraments diversos per a la indústria.

  No s'hi inclou el comerç a l'engròs de vehicles, motocicletes, bicicletes i els seus accessoris (614.1).

  Descendentes

  Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.

  Correspondencia con CNAE-52 (ca)
  Código Descripción Particiones
  611 Comerç a l'engròs 87