Saltar al contenido principal

629 — Comerç a l'engròs d'altres productes de recuperació NCAA

    Comerç a l'engròs de productes de resuperació no classificats en els grups anteriors de l'agrupació "Recuperació de productes" (62), com ara papers i periòdics usats, rebuigs de cartó, draps usats, residus de vidre i rebuigs diversos.

    Correspondencia con CIIU-REV.2 (ca)
    Código Descripción
    610 Comerç a l'engròs