Saltar al contenido principal

843 — Serveis tècnics (enginyeria, arquitectura, urbanisme, etc.)

    Serveis tècnics a les empreses i organismes en temes d'enginyeria, arquitectura, urbanisme, investigació, prospecció de jaciments, oficines d'investigació operativa, de racionalització i mètodes, topografia, delineació, aixecament de plànols, estudis de resistència, anàlisi de primeres matèries i productes acabats, control de qualitat, bancs i laboratoris de proves i altres serveis tècnics independents.

    No s'hi inclou les unitats que realitzen aquests serveis dintre d'una empresa o organisme, que es consideraran com a unitats administratives i es classificaran en la mateixa rúbrica que l'empresa o organisme del qual depenen.

    Correspondencia con NACE-70 (ca)
    Código Descripción
    837 Serveis tècnics