Saltar al contenido principal

849 — Altres serveis prestats a les empreses NCAA

    Serveis a les empreses i organismes no classificats en els grups anteriors de l'agrupació "Serveis prestats a les empreses" (84), com ara cobrament de deutes; confecció de factures; serveis mecanogràfics, taquigràfics i de reproducció d'escrits, plànols i documents; serveis de traducció i similars ; serveis de custòdia i transport; serveis de col·locació i submnistrament de personal (excepte d'artistes); serveis de gestió administrativa; serveis d'informació i difusió no publicitària; serveis de protecció i altres serveis independents.

    No s'hi inclou les unitats que realitzen aquests serveis dintre d'una empresa o organisme, que es consideraran com a unitats administratives i es classificaran en la mateixa rúbrica que l'empresa o organisme del qual depenen, ni tampoc les agències de col·locació d'artistes (969).

    Descendentes
    Código Descripción
    8490 Altres serveis prestats a les empreses NCAA