Saltar al contenido principal

En aquesta divisió s'ha introduït, a nivell de quatre dígits (subgrups), la distinció entre serveis destinats a la venda i serveis no destinats a la venda, seguint les normes de les classificacions internacionals d'acord amb les exigències de la Comptabilitat Nacional.

Per serveis destinats a la venda s'entenen aquells serveis susceptibles de ser venuts o comprats en el mercat i que són produïts per unitats els recursos de les quals procedeixen, en la seva major part, de la venda de la seva producció. Aquells altres serveis que no estan inclosos en l'anterior definició es consideraran serveis no destinats a la venda.

Amb aquesta finalitat, en la quarta xifra dels subgrups d'aquesta divisió, s'ha reservat el dígit 1 per als serveis de les administracions públiques no destinats a la venda, el dígit 2 per als serveis de les institucions privades sense finalitat de lucre no destinats a la venda i el dígit 3 per als serveis destinats a la venda.

Per institucions privades sense finalitat de lucre s'entenen aquelles que, fent servei a les llars, no estan finançades en la seva major part per l'Administració pública. Les que serveixen a l'Administració pública o estan finançades per ella en la seva major part es considera que formen part de les administracions públiques.

Propuesta de hashtag corto

Altres serveis

Correspondencia con NACE-70 (ca)
Código Descripción
9 Altres serveis