Saltar al contingut principal

11 — Extracció, preparació i aglomeració de combustibles sòlids. Coqueries

  Proposta d'etiqueta curta

  Combustibles sòlids. Coqueries

  Rúbrica de l’agregació 24 classes a la qual pertany

  03 Comb. sòlids, petroli, gas i minerals radioactius

  Rúbrica de l’agregació 16 sectors industrials a la qual pertany

  01 Energia