Saltar al contingut principal

223 — Trefilatge, estiratge, perfilatge i laminatge en fred de l'acer

  Estiratge en fred de l'acer; laminatge en fred del fleix d'acer, laminatge de perfils per conformació o plegament en fred de productes plans d'acer, trefilatge de l'acer, etc.

  No s'hi inclou la fabricació de productes derivats del fil d'acer (316.3).

  Correspondència amb CIIU-REV.2 (ca)
  Codi Descripció
  371 Indústries bàsiques del ferro i acer

  Rúbrica de l’agregació 41 sectors industrials a la qual pertany

  05 Minerals i 1a. transformació del metall