Saltar al contingut principal

342 — Fabricació de material elèctric d'utilització i equipament

    Fabricació de micromotors, motors universals, monofase i altres motors elèctrics; generadors, convertidors, grups electrògens; transformadors, rectificadors de corrent; imants permanents i dispositius electromagnètics; condensadors, commutadors, dispositius protectors; equips elèctrics per a vehicles de tracció i transport; quadres de distribució, comandament, senyalització i protecció de màquines, vies de comunicació i instal·lacions en general (llevat els electrònics); dinamos, magnets, bugies, bobines d'encesa; accessoris elèctrics per a automòbils; forns industrials elèctrics, vehicles industrials elèctrics, eines elèctriques, aparells de soldadura elèctrica, material de galvanoplàstia, etc.; també fabricació de peces i accessoris per a aquest material i la seva reparació.

    No s'hi inclou la fabricació d'aparells i equips electrònics de senyalització, control i programació (353), ni la de transformadors de mesura (344).

    Rúbrica de l’agregació 41 sectors industrials a la qual pertany

    17 Material elèctric