Saltar al contingut principal

Construcció de transatlàntics, vaixells mercants, de guerra, pesquers, paquebots, vaixells cisterna, vaixells frigorífic, remolcadors, vaixells oceanogràfics, vaixells de vela, vaixell llanterna, vaixells bomba, vaixells dragadors, embarcacions esportives i d'esplai, etc.; i també la construcció de motors i turbines de tota mena per a embarcacions i d'altres equips, maquinària i accessoris específics per a embarcacions.

Abasta les embarcacions amb buc d'acer, fusta, alumini i altres materials.

S'hi inclou la construcció d'artefactes flotants, com ara boies, dipòsits flotants, dics flotants, rais de qualsevol tipus, etc.

No s'hi inclou la construcció d'embarcacions de plàstic (482.2) i cautxú ( 481.9) realitzada fora de les drassanes, la fabricació d'equips elèctric per a embarcacions (342), la construcció de torres flotants per a prospecció i extracció de petroli (325.1), ni la fabricació d'instruments de mesurament i control per a la navegació (391).

Descendents
Codi Descripció
3710 Construcció naval
Correspondència amb CIIU-REV.2 (ca)
Codi Descripció
384 Construcció de material de transport

Rúbrica de l’agregació 41 sectors industrials a la qual pertany

21 Material naval, ferroviari i altres