Saltar al contingut principal

381 — Construcció, reparació i manteniment de material ferroviari

  Construcció de locomotores de tots els tipus (elèctriques, diesel, de turbina i altres); grups motors per a locomotores; automotors, tramvies i unitats de tren, vagons motor i remolcs per a ferrocarrils urbans subterranis i elevats de servei ràpid, maquinària per circular sobre carril per a la construcció, conservació i inspecció de vies fèrries, vagons de mercaderies de tot tipus i vagons per a viatgers; també fabricació d'equips , peces i accessoris per a tot el material anterior i la seva reparació i manteniment.

  No s'hi inclou la fabricació d'equips elèctrics (342) i electrònics (353) per a locomotores, unitats de tren, trens automotors, cotxes de viatgers i vagons de mercaderies; la fabricació d'equips elèctrics (342) i electrònics (353) de senyalització i protecció ferroviaria, ni la construcció de material fix per a vies fèrries (314.2).

  Correspondència amb CIIU-REV.2 (ca)
  Codi Descripció
  384 Construcció de material de transport

  Rúbrica de l’agregació 41 sectors industrials a la qual pertany

  21 Material naval, ferroviari i altres