Saltar al contingut principal

422 — Indústries de productes per a l'alimentació animal (incloses les farines de peix)

    Deshidratació d'alfals i altres farratges; dessecació de blat de moro i altres; elaboració de farines de peix, d'ossos i altres substàncies animals o vegetals per a usar-les com aliment o en la preparació d'aliments per als animals; i també elaboració de pinsos compostos (complets i complementaris) i aliments per a gossos, ocells, peixos i altres animals domèstics.

    No s'hi inclou la preparació de correctors de pinsos (254.2).

    Rúbrica de l’agregació 41 sectors industrials a la qual pertany

    25 Alimentació animal