Saltar al contingut principal

437 — Fabricació de catifes i tapissos, i de teixits impregnats

    Correspondència amb CIIU-REV.2 (ca)
    Codi Descripció
    321 Fabricació de tèxtils

    Rúbrica de l’agregació 41 sectors industrials a la qual pertany

    32 Acabats tèxtils, catifes i altres