Saltar al contingut principal

451 — Fabricació en sèrie de calçat (llevat del de cautxú i fusta)

  Fabricació en sèrie de calçat de tota mena (per vestir, d'esport, de treball, de ballet, etc.) ja sigui de cuir o principalment de cuir, tela o succedanis; espardenyes i sabatilles de tota mena, botes, polaines, etc.; també la de parts i accessoris de cuir per al calçat.

  No s'hi inclou la fabricació de calçat totalment de fusta (465), de calçat de cautxú vulcanitzat o emmotllat (481.9), ni la de calçat de material plàstic emmotllat (482.2).

  Correspondència amb CCAE-93 (ca)
  Codi Descripció Particions
  193 Fabricació de calçat 5

  Rúbrica de l’agregació 41 sectors industrials a la qual pertany

  34 Calçat, confecció i pelleteria