Saltar al contingut principal

494 — Fabricació de jocs, joguines i articles d'esport

    Correspondència amb CIIU-REV.2 (ca)
    Codi Descripció
    390 Altres indústries manufactureres

    Rúbrica de l’agregació 41 sectors industrials a la qual pertany

    41 Altres manufactures