Saltar al contingut principal

Revenda de mercaderies a comerciants (detallistes o majoristes), a transformadors, a usuaris professionals (inclosos els artesans) o a altres grans usuaris. Les mercaderies poden revendre's tal com es van adquirir o prèvies les transformacions, tractaments o condicionaments usuals en el comerç a l'engròs. L'activitat del comerç a l'engròs implica en general, per una banda, l'emmagatzematge i, per l'altra, la propietat o el dret a disposar de la mercaderia.

No s'hi inclou el comerç a l'engròs de productes de recuperació.

Proposta d'etiqueta curta

Comerç a l'engròs

Correspondència amb NACE-70 (ca)
Codi Descripció
61 Comerç a l'engròs (llevat del de recuperació)
Correspondència amb CNAE-52 (ca)
Codi Descripció Particions
61 Comerç a l'engròs i al detall 7
Correspondència amb CIIU-REV.2 (ca)
Codi Descripció
61 Comerç a l'engròs

Rúbrica de l’agregació 24 classes a la qual pertany

15 Comerç i reparacions