Saltar al contingut principal

Entitats d'estalvi com ara l'Institut de Crèdit de les Caixes d'Estalvi, Confederació Espanyola de Caixes d'Estalvi Benèfiques, caixes generals d'estalvi benèfiques, Caixa Postal d'Estalvis, caixes rurals, cooperatives de crèdit, etc.

Descendents
Codi Descripció
8140 Caixes d'estalvis
Correspondència amb CCAE-93 (ca)
Codi Descripció Particions
651 Mediació monetària 5
Correspondència amb NACE-70 (ca)
Codi Descripció
812 Altres institucions monetàries
Correspondència amb CIIU-REV.2 (ca)
Codi Descripció
810 Establiments financers