Saltar al contingut principal

846 — Empreses d'estudis de mercat

  Realitzen, per a altres empreses i organismes, estudis de mercat, estudis d'opinió, d'hàbits de compra i altres serveis independents d'informació i investigació comercial.

  No s'hi inclou les unitats que realitzen aquests serveis dintre d'una empresa o organismes, que es consideraran com a unitats administratives i es classificaran en la mateixa rúbrica que l'empresa o organisme del qual depenen.

  Descendents
  Codi Descripció
  8460 Empreses d'estudis de mercat
  Correspondència amb NACE-70 (ca)
  Codi Descripció
  8391 Estudis de mercat i assessoria d'empreses