Skip to main content

955 — Organitzacions religioses

  Organitzacions del clericat catòlic secular (arquebisbes, bisbats, parròquies, etc.), del clericat catòlic regular (ordes religiosos), de l'apostolat catòlic seglar, etc. i d'altres confessions religioses.

  No s'hi inclou les institucions creades per aquestes organitzacions a fi de desenvolupar activitats en matèria d'ensenyament i investigació (93), sanitat (94), assistència social (951), edició (475), etc.

  Descendants
  Code Description
  9550 Organitzacions religioses
  Correspondence with CCAE-93 (ca)
  Code Description Partitions
  913 Activitats associatives diverses 4