Skip to main content

968 — Instal·lacions i organismes esportius

    Entitats i organismes esportius, l'explotació d'instal·lacions esportives, els gimnasos i centres d'iniciació i ensinistrament esportiu, els esportistes independents, els promotors d'espectacles esportius, les escoles i professosrs d'esport independent i el lloguer d'articles esportius quan aquesta activitat està lligada a l'explotació d'intal·lacions esportives.

    No s'hi inclou la contractació d'esportistes i grups esportius (969), ni el lloguer d'articles esportius quan aquesta activitat és independent de l'explotació d'instal·lacions esportives (856).

    Correspondence with CIIU-REV.2 (ca)
    Code Description
    949 Serveis recreatius i d'esbargiment ncaa