Saltar al contingut principal
Correspondència amb IAE-90 (es)
Codi Descripció Particions
1*414 Industrias lácteas 1
Correspondència amb CNAE-93 REV.1 (es)
Codi Descripció
155 Industrias lácteas

Rúbrica de l’agregació 3 nivells tecnològics a la qual pertany

19 Productos alimenticios, bebidas y tabaco

Rúbrica de l’agregació 4 nivells tecnològics a la qual pertany

21 Productos alimenticios, bebidas y tabaco