Saltar al contingut principal
Descendents
Codi Descripció
55 Hostelería
Correspondència amb CNAE-93 REV.1 (es)
Codi Descripció
HH Hostelería